SYLFEED

Van bos naar voeder: ondersteuning van de houtindustrie om de eiwitsprong te maken!

Samenwerking met 3FBio/ENOUGH

Succesvolle opschaling van 3FBio (ENOUGH) technologie bij BBEPP plaveit de weg voor eerste geïntegreerde biogebaseerde proteïne bioraffinaderij, in aanbouw in Sas van Gent

CEMPA

Conversie van koolstof naar ethanol en opwaardering tot microbiële proteïnes voor aquacultuur

Microbieel proteïne transitie

Gezamenlijke investering in labo en piloot uitrusting voor microbieel proteïne productie en verwerking, met het doel verbeterde diensten voor industrie te voorzien

PROMIPOL

Nieuwe microbieel proteïne-gebaseerde polymeren geproduceerd uit CO2 en CO afgeleide producten

iFermenter

Conversie van residuele suikerstromen uit bosbouw naar antimicrobiële eiwitten door intelligente fermentatie

Baekeland mandaat Lotte Van Peteghem

In samenwerking met Arcelor Mittal mikt dit project erop om basis technische en wetenschappelijke kennis op electrochemische ammoniak afscheiding van cokesoven gas te verwerven, samen met een nieuwe toepassing voor valorisatie van ammoniak via microbieel eiwit. De integratie van verschillende afvalstoffen on site in dergelijk product is complex en ambitieus, maar kan een hoge milieu- en economische impact hebben.

PROLIFIC

Integrated cascades of PROcesses for the extraction and valorisation of proteins and bioactive molecules from Legumes, Fungi and Coffee agro-industrial side streams.