Full title:
Volledige titel:
Microbiële fermentatie productien als proteïnebron in voedings- en voedertoepssingen van Vlaamse bedrijven
Timing:
Timing:
2022-2023
Total budget:
Totaal budget:
3.600.000
Funding source:
Financiering:
EWI - Vlaamse Veerkracht
Partners of the ProteINN Club:
Partners van de ProteINN Club:
Bio Base Europe Pilot Plant, ILVO
Description:
Omschrijving:
Opschalen van fermentatie en opzuivering van microbieel proteïne en verdere verwerking naar voedings- en voederproducten is een cruciale maar kapitaalsintensieve stap voor veel bedrijven. Het aanbieden van labo en pilootinfrastructuur aan deze bedrijven kan hen helpen deze horde te nemen. Om deze redenen investeren Bio Base Europe Pilot Plant en ILVO in de nodige labo en pilootinfrastructuur bij beide pilot plants, voor productie, opzuivering (via filtratie, centrifugatie en sproeidrogen), karakterisering en verdere verwerking van de nutriëntenstromen. Beide organisaties zijn onafhankelijke onderzoeksinstituten en dienstverleners voor proces- en productontwikkeling en opschaling. Beide pilootfaciliteiten hebben elk een specifieke maar complementaire focus: BBEPP mikt primair op de ontwikkeling van industriële biotechnologie en Food Pilot als partnerschap tussen ILVO en Flanders' Food mikt op verwerking tot toepassing in de agro-food keten. Het ILVO Living Lab Livestock biedt haar expertise voor nutritionele evaluatie van dierenvoeder voor verschillende boerderijdieren aan. De nieuwe investeringen zullen de bedrijven in de agro-voeding sector ondersteunen om de microbiële fermentatiestromen te valoriseren naar hoge kwaliteit voedingsproducten of -ingrediënten en dierenvoeder in een proces van co-creatie. De pilootinfrastructuur zal in dienst genomen worden twee showcases zullen worden uitgevoerd, één met toepassing in voedingsproductie en één in dierenvoeder. Bijkomend zal de infrastructuur uitgerust worden met de nodige sensoren zodat duurzaamheidsanalyse kan uitgevoerd worden op het gehele proces startend met de fermentatie tot de eindproducten. Dit met een zicht op objectieve communicatie naar consument en maatschappij. Finaal zullen specifieke communicatie initiatieven genomen worden naar de agro-voedingssector om toepassingen door bedrijven te stimuleren, verder te valoriseren en de transitie naar microbieel proteïne mogelijk te maken.