Onze Missie

In de transitie naar meer duurzame eiwitbronnen is de interesse in en het belang van fermentatie-gebaseerde eiwitten enorm groeiende. The ProteInn Club reikt kennis en antwoorden aan voor zij deze opportuniteit willen grijpen en de uitdagingen van deze transitie willen aangaan. The ProteInn Club is een succesvolle samenwerking tussen Bio Base Europe Pilot Plant, UGent/CAPTURE en het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek Vlaanderen (ILVO) en identificeert, verbindt, ondersteunt en inspireert de volledige waardeketen van fermentatie-gebaseerde eiwitten.

We brengen alle actoren samen in een duurzamer voedselsysteem en een circulaire bio-economie. We faciliteren en versnellen de verder ontwikkeling van een uniek ecosysteem rond fermentatie-gebaseerde proteïnen

Deel met ons uw inzichten, ambities, vragen of noden en breng uw expertise naar onze inspirerende demonstraties en innovatieve workshops

Ontdek ons netwerk! Kom bij The ProteInn Club!

Kernpartners

Bio Base Europe Pilot Plant is een onfhankelijke, state-of-the-art faciliteit die opereert van een labo-omgeving tot een multi-ton schaal. Bio Base Europe Pilot Plant is een dienstverlener voor procesontwikkeling, opschaling en op maat productie van biogebaseerde producten en processen. Een breed en flexibel spectrum van modulaire eenheidsprocessen stelt ons in staat uw biogebaseerd labo-protocol te vertalen tot een industrieel proces

Universiteit Gent voert baanbrekend onderzoek uit in het veld van fermentatie-gebaseerde eiwitten. Synthetische biologie en ontwikkeling van fermentatieprocessen zijn excellentiedomeinen van Universiteit Gent en The ProteInn Club. Daarnaast doen UGent onderzoeksgroepen onderzoek naar diverse mogelijke toepassingsdomeinen voor fermentatie-gebaseerde eiwitten.

CAPTURE is een samenwerkingsplatform voor onderzoek naar het hergebruik van grondstoffen met de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, VITO en VUB als kernpartners. Het thema van fermentatie-gebaseerde eiwitten past binnen de onderzoekslijnen ‘water geschikt voor gebruik’ en ‘CO2 naar product’. Verschillende betrokken onderzoeksgroepen leveren relevante en excellente expertise.

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Vlaanderen (ILVO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie van de Vlaamse Regering. Het heeft als opdracht van de regering om onderzoek te voeren naar verduurzaming van de landbouw, visserij en agri-voedingssector. Het werk van ILVO is sterk verkankerd in Vlaanderen en verspreidt van daar verder naar België, Europe en de rest van de wereld.