Full title:
Volledige titel:
Conversie van residuele suikerstromen uit bosbouw naar antimicrobiële eiwitten door intelligente fermentatie
Timing:
Timing:
2018-2022
Total budget:
Totaal budget:
4.700.000
Funding source:
Financiering:
Horizon 2020
Partners of the ProteINN Club:
Partners van de ProteINN Club:
Bio Base Europe Pilot Plant
Description:
Omschrijving:
Plant droge stof, zogenaamde lignocellulosische biomassa is de grootste hernieuwbare biomassa feedstock op aarde. Europa heeft 14 miljoen toen suiker residuen uit bioraffinaderijen die zouden kunnen omgezet worden tot winstgevende producten en bijdragen tot een duurzame bio-economie. Helaas worstelen bestaande bioraffinaderijen met technische issues en lage winstmarges door het gebrek aan adequate fermentatieprocessen. Daarom worden deze suikers ofwel verbrand of in het beste geval omgezet naar ethanol, maar niet naar meer hoogwaardige chemicaliën. Huidige concoepten die erop mikken om fermentatieprocessen te ontwikkelen om residuele suikerstromen te converteren naar hoogwaardige producten hebben uitdagingen zoals inefficiënt suikergebruik door micro-organismen en inhibitoren in deze stromen die leiden tot lage productiviteiten en opbrengsten. Ons project heeft tot doel hoogwaardige componenten uit suikerresiduen te recupereren en om fermentatieprocessen die deze omzetten tot antimicrobiële stoffen kosteneffectief te maken. We zullen galactose (€40-200 /kg) uit residuele stromen terugwinnen als deel van het behandelingsproces. Door aanpassing van het genoom zullen we fabrieken maken op celniveau die de overblijvende residuen verbruiken en nisine (€50-150 /kg) produceren, een industrieel belangrijk food/feed bewaarmiddel. Bovendien zullen we een online, betaalbaar, feedback add-on systeem ontwikkelen dat toestaat het mengsel aan residuen te wijzigen gedurende fermentatie teneinde productie online te optimaliseren tijdens het proces. In een 150 L industriële bioreactor zullen we demonstreren dat onze add-on uitvinding iFermenter tot 2 maal meer nisine kan produceren en 50 % efficiënter dan vandaag de dag en dit met een 20% lagere CO2 voetafdruk. Dus, iFermenter zal productie van hoogwaardige producten uit residuele suikerstromen efficiënt, kosteneffectief en circulair maken.
More information
Meer informatie