The ProteInn Club faciliteert en versnelt de verdere ontwikkeling van een uniek ecosysteem rond fermentatie-gebaseerde proteïnen. We brengen alle actoren samen om bij te dragen tot een duurzamer voedselsysteem en een circulaire bio-economie.

Deel met ons uw inzichten, ambities, vragen of noden en breng uw expertise naar onze inspirerende demonstraties en innovatieve workshops

Over ons

In de transitie naar meer duurzame eiwitbronnen is de interesse in fermentatie-gebaseerde eiwitten enorm groeiende. The ProteInn Club reikt kennis en antwoorden aan voor zij die deze opportuniteit willen grijpen en de uitdagingen van deze transitie willen aangaan. The ProteInn Club is een succesvolle samenwerking tussen Bio Base Europe Pilot Plant, UGent, CAPTURE en het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek Vlaanderen (ILVO) en identificeert, verbindt, ondersteunt en inspireert de volledige waardeketen

Een ecosysteem creëren

voor de productie, consumptie en toepassing van fermentatie-gebaseerde eiwitten.

Partners verbinden

over de gehele waardeketen en innovatieketen

Kennisverspreiding over fermentatie-gebaseerde eiwitten

als deel van de transitie naar een circulaire bio-economie en een duurzaam voedselsystem

Innovatie en demonstratie faciliteren

in het domein van fermentatie-gebaseerde eiwitten

We geloven dat fermentatie-gebaseerde eiwitten een essentieel element zullen worden van de transitie naar een circulaire bio-economie en een duurzaam voedselsysteem

Fermentatie-gebaseerde eiwitten

Fermentatie-gebaseerde eiwitten zijn eiwitten geproduceerde door microbiële fermentatieprocessen. Zowel biomassa fermentatie (‘single-cell-protein’) als precisie-fermentatie vallen binnen de scope van The ProteInn Club

Een enorm potentieel

We geloven dat fermentatie-gebaseerde eiwitten een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie weg van dierlijke eiwitten. Fermentatie-gebaseerde eiwitten hebben een groot marktpotentieel en kunnen belangrijke voordelen bieden in termen van broeikasgasemissies, landgebruik watergebruik en grondstoffenefficiëntie.

Ons ecosysteem

Ons ecosysteem combineert de aanwezigheid van grondstoffenleveranciers, fermentatie-technologiebedrijven, eindgebruikers, overheden actief op de eiwittransitie, excellente kennisinstellingen en onderzoeks- en demonstratie-infrastructuur van wereldniveau

The ProteInn Club

The ProteInn Club wil de opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van dit uniek ecosysteem voor fermentatie-gebaseerde eiwitten grijpen en bijdragen aan een circulaire bio-economie!