Hun doel: industriële opschaling van microbiële caseïne-eiwitten en zo snel
mogelijk de markt op. Met échte kaas zonder koe.

Formo (Duitsland) en Those Vegan Cowboys (België), twee toonaangevende Europese
bedrijven op het gebied van precisiefermentatie, zijn een partnerschap gestart om
diervrije caseïnes op te schalen en te industrialiseren. De samenwerking is uniek zowel
in omvang als impact en omvat stamontwikkeling, fermentatie, product-opwerking en
de grootschalige productie van caseïnes. Het doel: sneller een kostenefficiënt en veel
duurzamer alternatief bieden voor de huidige inefficiënte productie van caseïne, het
melkeiwit dat kaas zijn unieke eigenschappen geeft.

Schaalvergroting en versnelde markttoegang voor koeloze kaas
De coalitie verenigt meer dan 60 toonaangevende wetenschappers in wat voor
precisiefermentatie het sterkste en meest ervaren onderzoeksteam ter wereld is. Dit
maakt de verdere ontwikkeling van caseïnes voor beide bedrijven efficiënter, verkort de
ontwikkelingstijd en vergroot toekomstige productievolumes. Als gevolg hiervan
kunnen de bedrijven sneller dan welke andere speler ook op kostenniveau concurreren
met caseïne – en straks dus kaas – van dierlijke herkomst. Door met een directe
‘concurrent’ samen te werken dagen Formo en Those Vegan Cowboys conventionele
normen in de sector uit.

Raffael Wohlgensinger (CEO Formo): “Onze technologie is de sleutel om de komende
tien jaar een markt van biljoenen dollars te veroveren. Om samen met onze partners een
leidend marktaandeel te verwerven, moet diervrije caseïne op kostenniveau kunnen
concurreren met dieren. Samenwerken biedt ons beiden de technologische efficiëntie en
schaalvergroting die nodig is om dit doel te bereiken.”

Aardverschuiving in de zuivelindustrie
Beide bedrijven zijn gestart vanuit dezelfde visie. De oprichters zijn precisiefermentatie
gaan verkennen als concrete oplossing voor de milieu-uitdagingen van de
zuivelindustrie en de toenemende kwetsbaarheid van de mondiale voedselvoorziening.
De koe in de keten vervangen door micro-organismen levert veel op: naast de duidelijke
voordelen voor het dier betekent het een efficiënter gebruik van water en het
landbouwareaal, een eind aan de stikstofproblematiek gerelateerd aan zuivel en een veel
lagere uitstoot van broeikasgassen.

Nieuw perspectief voor de boer
De rol van de boer als graslandbeheerder (voor Those Vegan Cowboys nog altijd het
ideale ‘voer’ voor de micro-organismen) blijft met een ‘stalen koe’ intact, zegt oprichter
Jaap Korteweg: “Voor ons blijven graslandboeren van cruciaal belang in de nieuwe
manier van kaasmaken. Ze zullen in de toekomst de grondstoffen voor de nieuwe, meer
efficiënte manier van kaasmaken leveren en zijn daarmee net als nu de fundering van
ons voedsel. De stalen koe verlost ze van de zware maatschappelijke problemen
waarmee ze nu belast zijn. Zo kunnen ze op de gezondst denkbare manier hun bedrijf
voortzetten vrij van de fysieke beperkingen van de koe, en kunnen we vijf keer zoveel
mensen voeden van hetzelfde areaal.”

CEO’s Hille van der Kaa en Raffael Wohlgensinger kijken hetzelfde tegen de
samenwerking aan: “We hopen met de alliantie ook andere bedrijven in
precisiefermentatie te laten zien hoe je op deze manier ongekende niveaus van snelheid,
efficiëntie en impact mogelijk maakt. We werken feitelijk allemaal aan hetzelfde: een
duurzamere toekomst. We kunnen ons het niet veroorloven om tijd te verliezen.”
De samenwerking is inmiddels succesvol van start gegaan. Hille van der Kaa legt uit:
“De energie die te voelen was tijdens de kick-off nam ieder laatste beetje twijfel weg.
Deze manier van samenwerken kan een blauwdruk zijn om ook andere baanbrekende
technologieën te ontwikkelen en te commercialiseren. De twee teams konden niet
wachten om samen verder te gaan, iedereen leek te voelen hoe waardevol dit is.”
De teams in Berlijn, Frankfurt en Gent ontwikkelen de ingrediënten voor koeloze kaas
nu verder samen. De uiteindelijke kazen zullen Formo en Those Vegan Cowboys ieder
afzonderlijk onder hun eigen lijn op de markt brengen.

Over precisiefermentatie
Precisiefermentatie (PF) is een techniek om zuivel-identieke eiwitten zoals caseïne te
produceren met behulp van micro-organismen in plaats van zoogdieren. De technologie
van precisiefermentatie is al 50 jaar in de maak en lijkt veel op het brouwen van bier. In
geschikte micro-organismen worden caseine-producerende genen tot uitdrukking
gebracht, die vervolgens middels fermentatie caseïne aanmaken. Micro-organismen
doen dit vijf keer effectiever dan een traditionele melkkoe. Goed nieuws voor het
klimaat, het ecosysteem en de groeiende wereldbevolking. Bovendien geven
roestvrijstalen koeien jaarrond melk, zonder hiervoor elk jaar een kalfje op de wereld te
hoeven zetten.

Over Formo
Formo (Berlijn/Frankfurt) bundelt de krachten van microfermentatie en
precisiefermentatie om de wereld duurzame en smakelijke producten te serveren
zonder gebruik van dieren. Sinds 2019 combineert Formo synthetische biologie,
geavanceerde voedingswetenschap en state-of-the-art productontwerp in de heilige
graal van het diervrije voedseluniversum: kaas. Na vier jaar R&D slaagde Formo er met
microfermentatie in om een product zonder koe te maken dat niet te onderscheiden is
van het conventionele product, wat in 2024 op de markt zal komen. Naast de
commercialisering van microfermentatieproducten, pioniert Formo met
precisiefermentatie om op grote schaal bio-identieke caseïne-eiwitten te produceren.
Door gebruik te maken van twee geavanceerde voedseltechnologieën verandert Formo
de geïndustrialiseerde zuivel- en eierproductie voorgoed. www.formo.bio.

Over Those Vegan Cowboys
Nadat ze met De Vegetarische Slager een nieuwe standaard voor vleesvervangers
hebben gezet, vervolgden de Nederlandse oprichters Jaap Korteweg en Niko Koffeman
hun avonturen als Those Vegan Cowboys. In hun melklaboratorium in Gent werken
meer dan 30 wetenschappers aan echte kaas zonder koe door middel van
precisiefermentatie: de volgende stap in de ontwikkeling van zuivel. Exact dezelfde kaas
waar we zo gek op zijn, maar dan zonder gedoe met koeien en een 5 keer lagere impact
op het milieu. Margaret, zoals de roestvrijstalen koe van Those Vegan Cowboys heet,
vierde in 2023 een grote mijlpaal: ze presenteerde haar eerste kaas met microbiële
caseïnes. Caseïne is het melkeiwit dat kaas zo lekker kazig maakt en werd voorheen
alleen door zoogdieren gemaakt. Nu de eerste kazen liggen te rijpen, kondigden CEO
Hille van der Kaa en CTO/COO Will van den Tweel een investeringsronde aan van €15
miljoen om een melkstal te bouwen voor de groeiende kudde roestvrijstalen koeien,
groot genoeg om iedereen zo snel mogelijk van Margaret’s kaas te laten genieten.

www.thosevegancowboys.com