Georganiseerd door de Vlaamse Regering, van 11 tot 13 maart 2024 in Leuven. De discussie werd gecoördineerd door The ProteInn Club.

Doel van het debat

De Open Voedingsconferentie wil synergieën creëren tussen beleid, wetenschap, industrie en praktijk om systemische antwoorden te bieden als inspiratie voor Europees en nationaal beleid. Microbieel eiwit is een veelbelovend alternatief eiwit dat het potentie heeft om een substantiële rol te spelen in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Hoe kan Europees beleid deze innovatie maximaal ondersteunen en de ontwikkeling van waardeketens en industriële implementatie in Europa stimuleren?

Samenvatting

Een aantal pionierbedrijven passen op vandaag microbiële fermentatie reeds toe voor de productie van eiwitten voor voeding, diervoeder en fijnchemicaliën op laboratorium-, demo- of industriële schaal. Microbiële eiwitten hebben veel potentieel, niet alleen voor de verdere ontwikkeling van de bio-economie met een breed scala aan interessante fermentatieproducten, maar ook om bij te dragen aan de implementatie van de Green Deal en om de transitie naar een duurzamere landbouwproductie te ondersteunen door eiwitten en allerlei fermentatieproducten op een duurzamere manier te produceren met een lagere milieu-impact die ook bijdraagt aan het beperken van de klimaatverandering.

Het uitgebreide en veelzijdige potentieel van deze techniek stuit echter op veel hindernissen op het gebied van regelgeving en investeringen. Er zijn obstakels bij het opbouwen van waardeketens op basis van deze technologische innovatie voor microbiële eiwitten, die te maken hebben met het gebruik van duurzame biologische grondstoffen, de benodigde investeringen om productiefaciliteiten te bouwen en de wettelijke hindernissen om producten op de markt te brengen.

Om deze sector te ontwikkelen werden verschillende eisen gesteld: een stimulerende omgeving en een regelgevend kader, financiering en snellere acceptatieprocedures met als doel bij te dragen aan een duurzamere landbouw, de ontwikkeling van een groene bio-economie en klimaatmitigatie.