Voor basisonderzoek op het vlak van microbiële technologie, strain selection and strains modificatie (via synthetische biologie) kun je terecht bij UGent. Op diverse labo’s aan UGent is er in-house expertise aanwezig rond fundamentele procesontwikkeling op het vlak van microbiële eiwitten. Op het centrum voor microbiële ecologie en technologie CMET  onderzoekt men zowel pure culturen en synthetisch co-culturen voor biomassa eiwitten. Diverse feedstocks worden onderzocht zoals industriële reststromen, CO2, methaan, en chemische bouwstenen. Daarnaast wordt zeer veel aandacht besteed aan procesoptimalisatie en economische haalbaarheid van de processen.  Op de groepen INBIO en CSB is er top-expertise aanwezig rond precisie fermentatie via synthetische biologie voor de ontwikkeling van specialty eiwitten. Op UGent is een infrastructuur aanwezig zowel voor de fermentatie en gasfermentatie tot en met 10L, als voor de high-throughput screening voor synthetische biologie proces ontwikkelingen van DNA tot product. Nele.ameloot@ugent.be