In de transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem, toont eiwit geproduceerd door microbiële fermentatie aanzienlijk potentieel. Verwacht wordt dat het op termijn een substantieel deel van ons voedsel- en voedersysteem zal uitmaken. Echter, ontwikkeling, industriële implementatie, evenals verwerking tot voeding, voeder en fijnchemicaliën, moeten in veel gevallen nog een aanzienlijk ontwikkelingstraject doorlopen. Met een subsidie van 775.000 euro steunt VLAIO het COOCK+ ‘Ferm Eiwit’ project dat kennis zal samenbrengen en verspreiden, om implementatie van fermentatie-gebaseerde eiwitproductie- en verwerking te versnellen. Het project start op 1 december 2023 met een looptijd van 3 jaar. Grondleggers van The ProteInn Club (www.theproteinnclub.eu) – UGent, ILVO, Bio Base Europe Pilot Plant en CAPTURE – zullen het project uitvoeren. The ProteInn Club beschikt bovendien over een sterke industriële basis met de 30 ledenbedrijven in de Industrial Sounding Board.

Begeleid door een begeleidingscomité van bedrijven en speerpuntclusters, zal dit project zich toeleggen op gerichte kennisvergaring, toegankelijke kennisverspreiding, en interactieve en inspirerende wisselwerking. Zo zal een kennismatrix ontwikkeld worden van de state-of-the-art over verwerking van koolstof- en stikstofrijke grondstoffen en nevenstromen tot microbieel eiwit. Hier ligt de focus op het potentieel van feedstocks. Daarnaast zullen de mogelijkheden van optimalisatie van micro-organismen (bv. Via genetische modificatie) in kaart gebracht worden, inclusief de implicaties op regelgeving. Bovendien zal het proces van opschaling van fermentatieprocessen uitgelicht worden, door het signaleren van hinderpalen en het aanreiken van oplossingen. Tot slot zullen business cases uitgewerkt worden met oog voor economische doorrekening.

Deze acties bouwen mee aan de missie van The ProteInn Club, om innovatieve, sector-overschrijdende, duurzame en economisch rendabele waardeketens op te zetten. Zo zal het project Ferm Eiwit bijdragen in het versterken van de internationaal toonaangevende positie van Vlaanderen omtrent fermentatie-gebaseerde eiwitten. Het betekent een belangrijke bouwsteen in de eiwitshift naar duurzamere eiwitten.

Wil je meer weten? Of wens je betrokkenheid in dit project? Contacteer Stef.Denayer@bbeu.org.