Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP; www.bbeu.org) is een onafhankelijke multifunctionele pilootfaciliteit die zich specifiek toelegt op de procesontwikkeling, opschaling en proefproductie van biogebaseerde producten en processen. BBEPP werd opgericht in 2008 en is gevestigd in Gent. Het is een dienstverlener die zich heeft ontwikkeld tot dé wereldwijde referentie voor de opschaling van biogebaseerde innovaties en telt momenteel meer dan 170 medewerkers. Bijna de helft van de in 2022 uitgevoerde pilootproeven in de BBEPP richtte zich op de productie van microbiele eiwitten. Daarnaast heeft BBEPP ook een interne onderzoeksgroep die zich focust op de productie van microbiele eiwitten uit CO2 en nevenstromen van de voedingsindustrie. hendrik.waegeman@bbeu.org. Zie hier een gedetailleerd overzicht van de pilootinfrastructuur. www.bbeu.org. hendrik.waegeman@bbeu.org.