“Fermentatiegebaseerde eiwitten ontwikkelen, produceren en verwerken tot food, feed en fijnchemicaliën”

Samengevat. In de transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem is microbieel eiwit aan een stevige opmars bezig. Micro-organismes kunnen via fermentatie twee types eiwitten produceren, namelijk biomassa eiwitten en precisie eiwitten. De productie van biomass eiwitten, ook wel ‘Single cell proteins’ genaamd  houdt in dat de volledige biomassa, rijk aan eiwitten afgeoogst wordt. Daarnaast bestaan ook precisie eiwitten. Via genetische modificatie kan een micro-organisme er ook toe aangezet worden een welbepaald eiwit aan te maken. Na opzuivering kunnen deze eiwitten voedingswaarde, smaak en kleur toebrengen in vlees-, vis- en kaasanalogen. Ook enzymen of additieven met andere functionaliteiten kunnen via precisiefermentatie gemaakt worden

Ecologische duurzaamheid is dé drijfveer voor deze innovatie, vanwege de lage broeikasgasemissies, en beperkt water- en landgebruik t.o.v. dierlijke producten. Bovendien kan het helpen kringlopen te sluiten door het gebruik van neven- en reststromen uit de agrovoeding en emissies uit de industrie (vb. CO2). Zo kan het bijdragen tot een duurzamere voedselproductie voor de toenemende globale eiwitvraag.

De ontwikkeling en industriële implementatie van microbiële eiwitproductie, en de verwerking van de producten hebben in de meeste gevallen nog een uitgebreid ontwikkelingstraject te gaan. Dit houdt grote uitdagingen in, die geschetst worden in dit artikel. In de Gentse regio is een uniek ecosysteem aanwezig van onderzoekscentra, ontwikkelaars, pilootfaciliteiten en producenten die werken rond microbiële eiwitten. Al deze spelers samen overspannen de ganse keten van micro-organisme tot afgewerkt voedings- of voederproduct. Via de oprichting van The ProteInn Club (initiatiefnemers UGent, CAPTURE, Bio Base Europe Pilot Plant en ILVO) bundelen zij nu hun krachten om deze veelbelovende technologie(ën) versneld te ontwikkelen en uit te rollen in daadwerkelijke industriële productie van nuttige toepassingen.

Auteurs: Karen Verstraete (ILVO), Siegfried Vlaeminck (UAntwerpen, CAPTURE), Geert Van Royen (ILVO), Nele Ameloot (UGent), Hendrik Waegeman (BBEPP).

Lees het volledige artikel in Food Science and Law, editie 2023/1.